Kontakt

Náš showroom

Na Grunte 5/B
83152 Bratislava
Slovensko
Telefón +421239024160

Otváracie hodiny

pondelok – piatok
9.00 – 16:30

Ekonomika

Silvia Seewaldová
+421917446392

Obchod

Rastislav Németh
+421905748078
Miroslav Hecl
+421917987752
Tomáš Krupka
+421908848183

Fakturačné údaje

Predaj

NOVA INTERIER STUDIO, s.r.o.
Stará Ivánska cesta 1/B
82104 Bratislava

IČO
357 374 25
DIČ
2021386400
IČ DPH
SK2021386400
Zapísaná
v OS BA I., odd.Sro, vl.č.16438/B
Banka
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
SWIFT
UNCRSKBX
IBAN
SK30 1111 0000 0011 8265 5001

Výroba

NOVA INTERIER, s.r.o.
Stará Ivánska cesta 1/B
82104 Bratislava

IČO
313 287 84
DIČ
2020332743
IČ DPH
SK2020332743
Zapísaná
v OS BA I., odd.Sro, vl.č.3177/B
Banka
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
SWIFT
UNCRSKBX
IBAN
SK44 1111 0000 0066 0149 0006