Iné

Predsedníctvo SR v rade EÚ, Reduta

Autori projektu:
Ing. Arch. Martin Skoček, Ing. Arch. Ilja Skoček