Administratívne priestory

VVB Gabčíkovo – informačné centrum

Autori projektu:
Mgr. art. Ing. J. Holota