Alizé

Budova zodpovedala princípom zlínskej funkcionalistickej architektúry nielen vzhľadovo, ale i konštrukčne. Zaručovala vysokú flexibilitu a variabilitu interiéru. Počas náročnej rekonštrukcie v roku 2005 sa autori snažili v čo najväčšej miere zachovať ideu návrhu architekta Karfíka a skĺbiť súčasné trendy, materiálové riešenie a požiadavky náročných klientov do kompaktného celku.

Autori projektu: architekt Julian Ivanov