Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Autori interiéru kládli dôraz na jeho funkčnosť, bezpečnosť a logické dispozično-prevádzkové riešenie. V popredí stálo infocentrum a auditórium, ktorých priestory boli náročné hlavne po akustickej a materiálovej stránke.

Autori projektu: NOVA INTERIÉR v spolupráci s architektom Milanom Hamošom