Poštová banka, a.s., IT

Interiér zameraný v prvom rade na funkčnosť a špecifické požiadavky investora súvisiace s jeho hlavnou činnosťou. Stoly na mieru s dôrazom na „cable management“, priestor s viacerými „diskusnými ostrovmi“ a relaxačnou zónou sa podarilo zladiť do pocitovo príjemného ale hlavne funkčného celku. 

Autori projektu: Ing. Arch. Martin Bumbál, Ing.Arch.Dušan Vizár, architektonický ateliér R.A.U.