Poštová banka, a.s., pobočky

Hlavným zámerom návrhu bolo zlepšiť kvalitu prostredia, a to ako z pohľadu klienta, tak aj pracovníkov pobočiek. Okrem viditeľných zmien v bankovej hale sa zvýšil aj komfort zázemia pre zamestnancov pobočky. Autori interiéru si stanovili cieľ vytvoriť príjemný priestor pre kontakt s klientmi banky. Tomu podriadili aj formu, farebné a materiálové riešenie.

Autori projektu: architekti Zuzana Bumbálová a Martin Hanták, arch.at. ATELIER G17