Villa Nečas

Rekonštrukcia kaštieľa prebiehala v snahe zachovať jeho pôvodný charakter – všetky stavebné úpravy sa zrealizovali tak, aby sa zachoval výzor exteriéru, ako aj celkové pôsobenie interiéru. V interiéri však, prirodzene, prišlo aj na súčasný dizajn, ktorý je v zaujímavej harmónii s históriou prestupujúcou budovu. „Najväčšiu pozornosť sme venovali priestorovému konceptu, premyslenému návrhu otvorov a priestorových väzieb a rozmiestneniu nábytku,“ hovorí I. Jarina. „Máme už overených dlhoročných partnerov, na ktorých sa môžeme s dôverou obrátiť a ktorí vedia a najmä majú chuť poradiť si aj s neštandardnými detailmi na špičkovej úrovni,“ pochvaľuje si architekt.

Autori projektu: architekti Ivan Jarina a Martin Kubovský, arch.at. VAN JARINA