Kontakt

Náš showroom

Na Grunte 5/B 831 52 Bratislava

Otváracie hodiny

pondelok – piatok 9.00 – 16:30

Ekonomika

Daniela Golianová
+421918648124

Obchod

Rastislav Németh
+421905748078

Fakturačné údaje

Predaj a Výroba

NOVA INTERIER, s.r.o. Stará Ivanská cesta 1/B 82104 Bratislava
IČO
313 287 84
DIČ
2020332743
IČ DPH
SK2020332743
Zapísaná
v OS BA I., odd.Sro, vl.č.3177/B
Banka
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
SWIFT
UNCRSKBX
IBAN
SK44 1111 0000 0066 0149 0006
GDPR    Zásady pre používanie a údržbu nábytku