Pixel Federation

Začiatku prác na špecifickom zadaní – interiér pre vývojárov hier a hráčov samotných – predchádzali dlhé večerné debaty v ateliéri. Postupne sa vynáral rámec nového hráčskeho kráľovstva, nie kancelárskeho interiéru. Cieľom bolo dosiahnuť priestor, ktorý bude maximálne variabilný, aby si ho jeho užívatelia mohli upraviť podľa momentálnych potrieb a nálad. Výsledkom je tvorivá dielňa, v ktorej sa zamestnanci cítia uvoľnene a hravo.

Autori projektu: architekti Jana Jandová a Martin Hruška, arch.at. ARDELINE