ZIV Appartment

Je to otvorený priestor, ktorý v sebe kombinuje časti starej a novej dispozície, stavia ich vedľa seba, spája ich, dáva im novú funkčnosť. Očistené materiály pôvodných konštrukcií a oživené podlahy kombinuje s jednoduchými funkčnými nábytkami, ktoré definujú jeho novú dispozíciu. Tento byt je viac scénou než bytom samým.

Autori projektu: architekti Štefan Polakovič a Lukáš Kordík, arch.at. GutGut